Historia koncertów

Historia koncertów organowych w Pasymiu i w Dźwierzutach

 

  Kościół ewangelicki, to szczególne miejsce dla muzyki organowej i sakralnej. Muzyka i pieśń stanowią tu ważny element nabożeństwa. Towarzyszące przy śpiewie organy mają urozmaicać liturgię swym brzmieniem i wzbogacać wewnętrznie osoby w niej uczestniczące. Wielki wkład w rozwój muzyki wniosła reformacja. W czasach Lutra wprowadzono w szkołach codzienne obowiązkowe nauczanie muzyki. W ewangelickich szkołach wyrastały kolejne pokolenia z solidnym wykształceniem muzycznym; pokolenia nauczycieli muzyki, organistów i kompozytorów. To oni tworzyli fundament, na którym wyrosnąć mógł geniusz Johanna Sebastiana Bacha. Muzyka oraz pieśń stanowiła i stanowi w Kościele Ewangelickim, obok Pisma Świętego, bardzo ważne źródło przeżywania wiary. Reformator Kościoła ksiądz dr Marcin Luter o muzyce i jej znaczeniu pisał tak: „Muzyka rządzi wszystkimi wzruszeniami serca. Nic na świecie nie może lepiej niż muzyka pobudzać smutnych do radości, radosnych uczynić smutnymi, trwożliwym dodać śmiałości, wyniosłych skłonić do pokory, zmniejszyć zazdrość i  nienawiść”.

Dzięki odrestaurowanym organom w kościołach w Pasymiu i w Dźwierzutach odbywają się międzynarodowe koncerty muzyki organowej i kameralnej: w Pasymiu od 1998 roku, w Dźwierzutach od 2009 roku. Brzmienie tych instrumentów zostało docenione nie tylko przez artystów, ale także przez Polskie Radio, które właściwie od początku towarzyszy koncertom realizując dłuższe lub krótsze audycje na antenie ogólnopolskiej. Telewizja Polonia zrealizowała reportaż z cyklu sztuka organmistrzowska w Polsce „Organy w Pasymiu” (TVP Polonia 1998 rok). 

  Pasymskie koncerty na stałe zapisały się w kalendarzu imprez kulturalnych regionu Warmii i Mazur. Są one miejscem spotkań ludzi różnych wyznań, światopoglądów czy narodowości. Jest to jedna z największych tego typu imprez kulturalnych województwa. Umożliwiają one wzajemnie poznawanie się ludzi, popularyzowanie kultur różnych narodów i są przykładem stale trwającego procesu porozumienia i pojednania. W koncertach biorą udział artyści, którzy mają w dorobku występy w największych salach koncertowych świata, a także młodzi artyści rozpoczynający karierę. Promowana jest także muzycznie uzdolnioną młodzież regionu.