Główna

Witamy

Muzyka jest tą dziedziną aktywności twórczej, która towarzyszy ludzkości od czasów najdawniejszych w momentach radosnych i w okresie żałoby, w chwilach podniosłych i tych zwyczajnych. Muzyka jest sposobem rozumienia świata poprzez dźwięki. Konfucjusz uczył: „Postępujcie, jak słyszycie”. Dobra muzyka uwrażliwia na drugiego człowieka, uczy wzajemnej tolerancji i życzliwości. Niezwykłe zdolności artystyczne, jakim obdarzony był Starotestamentowy Król Dawid, pozwalały mu poprzez dźwięki bezpośrednio oddziaływać na ludzi. Grając na harfie przynosił ulgę Saulowi, który wówczas źle się czuł i przeżywał depresję. Swoją grą potrafił wyciszyć serce, koić ból, łagodzić gniew

Nasze koncerty są miejscem spotkań ludzi różnych wyznań, światopoglądów, narodowości. Stąd udział w koncertach wezmą artyści z kraju i zagranicy. W ten sposób możemy wzajemnie się poznawać, popularyzować kulturę różnych narodów, jako przykład stale trwającego procesu porozumienia, pojednania i pokoju. Muzyka umożliwia zdobywanie międzykulturowych doświadczeń, mimo istnienia różnic kulturowych. Jestem pewien, że muzyka może w jakimś stopniu przyczynić się do obalania murów dzielących ludzi, budowania pokoju, ponieważ pojmuje ona świat poprzez zmysły, jako całość, jest indywidualnym doświadczeniem i jednocześnie idzie w parze z harmonią. Muzykę zrozumiemy, jeśli jej słuchamy. Tak też możemy pielęgnować pokój, jeśli słuchamy siebie nawzajem.

Niech muzyka, której będziemy słuchać w murach obu naszych świątyń, wzbudza w nas pozytywne uczucia i pomaga otworzyć się nam na bogactwo otaczającego nas świata, uwrażliwia na piękno i wprowadzi w świat wewnętrznej harmonii życia, którą jest miłość dobroć w działaniu, serdeczność gestów, sprawiedliwość, przebaczenia.

Ks. Witold Twardzik