25 września 2021 w Dźwierzutach

Zapraszamy na kolejny koncert

Wystąpią:

Chór  Pasjonata  

Istnieje od listopada 2009 r. Jest to chór mieszany, czterogłosowy, a jego członkami są mieszkańcy gmin Świętajno, Szczytno, Dźwierzuty i Rozogi. Założycielem i dyrygentem chóru jest Joanna Gawryszewska. Chór działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Świętajnie.  Od roku 2010 chór zaistniał w strukturach Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.  Do najbardziej znaczących akcentów w życiu artystycznym zespołu są takie wydarzenia jak: wydanie w 2012 roku płyty „Hej kolęda, kolęda”, szereg koncertów, jakie chór dał w kraju i za granicą rozsławiające w jak najlepszym znaczeniu gminę Świętajno, powiat szczycieński i cały region. Chór koncertował między innymi  na Białorusi, Litwie, w roku 2016 wziął udział w międzynarodowej imprezie Singing Europe we Wrocławiu,  zaś w roku 2017 w Letnich Międzynarodowych Spotkaniach Chóralnych w Pradze (Czechy). Chór nagrał audycje koncertowe dla Radia Olsztyn (pieśni pasyjne, pieśni ludowe i pieśni patriotyczne). Doniosłym wydarzeniem był udział w wystawieniu Pop Oratorium „Miłosierdzie Boże” do muzyki Zbigniewa Małkowicza. Dzieło to zaprezentowane przez samego kompozytora z towarzyszeniem solistów, zespołów kameralnych i Chóru „Pasjonata” wystawione było trzykrotnie na terenie województwa warmińsko – mazurskiego: na scenie Filharmonii Warmińsko – Mazurskiej, w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie i w zabytkowym kościele ewangelickim w Wielbarku.  Chór jest laureatem kilku nagród w konkursach i festiwalach. Przykładami są: II miejsce w I Konkursie o nagrodę Prezydenta Miasta Olsztyna w Przeglądzie Chórów Amatorskich w Olsztynie (2013 r.), Brązowy Dyplom w IX Kaszubskim Festiwalu Muzyki Chóralnej i Regionalnej w Żukowie (2013 r.), III miejsce w II konkursie o Puchar Prezydenta Olsztyna w Przeglądzie Chórów Amatorskich w Olsztynie (2014 r.), czy III miejsce w  Festiwalu „Tęcza Polska” w  Polanicy  Zdroju (2016 r.)

Łukasz Perucki

Skrzypek, aranżer, wolny muzyk. Ukończył studia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku pod kierunkiem prof. Konstantego Andrzeja Kulki i dr Karoliny Piątkowskiej-Nowickiej. Jest członkiem orkiestry Polskiej Filharmonii Bałtyckiej oraz koncertmistrzem Orkiestry Kameralnej Progress. Prowadzi żywą i wszechstronną działalność koncertową, gdzie obok występów solowych największą wagę przypisuje kameralistyce. Tę pasję realizuje m.in. współtworząc Kwartet Gdański, a także grając w wyjątkowym zespole Cuarteto Re!Tango.

Mirosław Pachowicz

Fagocista urodzony w Lublinie. Tam też ukończył Szkołę Muzyczną I i II st. im. T. Szeligowskiego. W 2003 roku rozpoczął studia na Wydziale Instrumentalnym w Akademii Muzycznej w Gdańsku, a rok później – na Wydziale I tejże uczelni w specjalności teoria muzyki. Oba kierunki ukończył z wyróżnieniem odpowiednio w latach 2008 i 2011.

Już od pierwszych lat po przeniesieniu się do Gdańska bardzo chętnie angażował się w działalność artystyczną. Jego największe sukcesy okresu studiów to przede wszystkim zakwalifikowanie się do grona półfinalistów dwóch międzynarodowych konkursów: I Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej (2007) oraz III Międzynarodowego Konkursu Oboistów i Fagocistów w Łodzi (2008). Był także stypendystą Ministra Kultury i Sztuki w roku akademickim 2009/2010.

W ramach programu Socrates-Erasmus odbył roczne stypendium w Erasmushogeschool – Koninklijk Conservatorium w Brukseli w klasie fagotu prof. Luca Loubry’ego.

Obecnie jego aktywność skupia się na kilku obszarach. Przede wszystkim jest czynnym muzykiem orkiestrowym. Od 2007 r. pracuje jako pierwszy fagocista Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku. Odbył z nią kilka tournee zagranicznych: do Mińska i Kijowa, Chin, Rosji, Niemiec, Szwecji i USA. Grał pod batutą wybitnych dyrygentów m.in.: Maksima Vengerova, Sir Neville’a Marrinera, Michaela Zilma, Jacka Kaspszyka.

Współpracuje także z innymi orkiestrami: Elbląską Orkiestrą Kameralną, Filharmonią Gorzowską, Orkiestrą Opery Bałtyckiej w Gdańsku, Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej i Polską Filharmonią Kameralną Sopot, z którą odbył m. in. w 2014 r. tournée w Niemczech z Krystianem Zimermanem jako solistą.

Ważnym aspektem działalności jest także aktywność jako solisty i kameralisty. Na swoim koncie ma liczne koncerty z fortepianem, organami i klawesynem (przede wszystkim na terenie województwa pomorskiego, choć również m.in. w Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Grudziądzu, Słupsku, Szczecinie). Występował także z towarzyszeniem orkiestry wykonując koncerty na fagot W. A. Mozarta i A. Vivaldiego. W 2019 r. po ponad 20 latach od gdańskiej premiery, wraz z Orkiestrą Polskiej Filharmonii Bałtyckie prowadzonej przez J. M. Zarzyckiego, przypomniał trójmiejskich słuchaczom Koncert na fagot i małą orkiestrę A. Panufnika – dzieło poświęcone pamięci bł. ks. J. Popiełuszki.

W 2013 roku wraz z Martą Różańską i Andrzejem Wojciechowskim utworzył Gdańskie Trio Stroikowe. Zespół regularnie koncertuje w kraju i zagranicą, a jego największymi sukcesami są: zdobycie III nagrody głównej podczas Malta Music International Competition 2014 oraz I Nagrody i Nagrody Specjalnej za wykonanie kompozycji powstałej po 1960 r. na 25. Young Musician International Competition „Citta di Barletta”. 

Z zespołem występował na wielu festiwalach. Wzięli m.in. udział w III Międzynarodowym Festiwalu-Konferencji Doktorantów Muzyków w Wilnie, gdzie zaprezentowali gdańską twórczość na trio stroikowe i prawykonali Impresję z tematami ludowymi A. Rocławskiej-Musiałczyk. W 2019 wzięli udział w projekcie „Muzyka naszych czasów” odbywającym się w Europejskim Centrum Muzyki im. K. Pendereckiego w Lusławicach, gdzie dokonali premierowy kompozycji „Im Namen…” Bartosza Witkowskiego.

W 2018 r. uzyskał tytuł doktora sztuki, a rok później uzyskał stanowisko adiunkta w Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku. Z uczelnią tą związany jest zresztą od lat. Wykłada fagot, kameralistykę i inne przedmioty. Od września 2021 r. pełni funkcję prodziekana Wydziału Instrumentalnego. Prowadzi kursy, wykłady i prelekcje. Jest także zapraszany w charakterze jurora (m.in. podczas I Międzynarodowego Konkursu im. W. Szalonka oraz przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej).

Od września 2019 wskrzesił klasę fagotu w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Olsztynie.

Był jednym z inicjatorów oraz dyrektorem artystycznym cyklu koncertowego „Muzyka Europy w kościele gdańskiej Polonii”, który od 2013 r. do dziś nieprzerwanie odbywa się w świątyni p.w. Chrystusa Króla w Gdańsku.

Jego wielką pasją są podróże i lotnictwo. Prowadzi autorskiego bloga www.wloczykij-vagabond.pl, w którym regularnie publikuje opowieści i przewodniki z dalekich i bliskich wypraw.